Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Dotacje 2021-2027

Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (perspektywa do 2030 r.), co przekłada się na ponad 76 mld euro dostępnego budżetu w ramach polityki spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Środki te mają być przeznaczone przede wszystkim na zbudowanie innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę. Tym samym preferowane projekty dotyczą działań badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem ich wyników, co ma wpłynąć na unowocześnienie polskiej gospodarki i zwiększenie PKB do poziomu bogatszych krajów UE. Oznacza to, że przed polskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna możliwość sfinansowania swoich projektów rozwojowych przy wykorzystaniu bezzwrotnych dotacji unijnych.

W najbliższych miesiącach będą uruchamiane kolejne konkursy dla przedsiębiorców, w których będzie można pozyskać nawet do 100% dofinansowania!

Dostępne dla przedsiębiorców programy w szczególności skupiają się na dofinansowaniu:

 
 
Projektów badawczo-rozwojowych
Zobacz więcej
 
Projektów inwestycyjno-wdrożeniowych
Zobacz więcej
 
Tworzenia/rozbudowy Centrów badawczo-rozwojowych
Zobacz więcej
 
Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków