Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com
Czym się zajmujemy?

FORTIFY jest firmą doradczą pomagającą przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i krajowych dla projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Tylko od 2019 r. pozyskaliśmy dla naszych Klientów prawie 250 mln zł dotacji, uzyskując często 100% skuteczności.

Nasze doświadczenie doradcze sięga 2004 r., gdy Polska wstępowała do struktur Unii Europejskiej, a nasi Eksperci pozyskali ponad 2,7 mld zł bezzwrotnych dotacji zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla największych podmiotów działających na terenie Polski.

Wspomagamy naszych Klientów na każdym etapie pozyskiwania dotacji: zarówno na etapie analizy możliwych źródeł wsparcia, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej skończywszy na pomocy przy rozliczaniu pozyskanego dofinansowania. Gwarantuje to bezproblemowe przejście przez proces absorpcji środków unijnych.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych obejmujące m.in.:
Zespół FORTIFY tworzą doświadczeni specjaliści: prawnicy, inżynierowie, ekonomiści, którzy są doskonale przygotowani do obsługi dofinansowanych projektów.
Jesteśmy w stanie zagwarantować pozytywne przejście Państwa wniosku przez etap oceny formalnej.
Doświadczenie

Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także międzynarodowych koncernów, którego efektem jest pozyskanie od 2004 r. ponad 2,7 mld zł bezzwrotnych środków w postaci dotacji oraz umorzenia preferencyjnych pożyczek. Dofinansowane projekty obejmowały zarówno celowe projekty badawczo- rozwojowe, inwestycyjne (wdrożeniowe), prośrodowiskowe jak i tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Tylko od 2019 r. pozyskaliśmy dla naszych Klientów prawie 250 mln zł dotacji, uzyskując często 100% skuteczności.

Współpracujemy z wieloma publicznymi jednostkami naukowo-badawczymi tworzącymi konsorcja z przedsiębiorcami celem wspólnej realizacji projektów badawczych. W szczególności nasze doświadczenie obejmuje prace wykonywane dla największych przedsiębiorstw w Polsce oraz dla podmiotów zagranicznych działających w najbardziej zaawansowanych branżach jak np. medyczna, lotnicza, maszynowa, budowlana, spożywcza, motoryzacyjna, farmaceutyczna, chemiczna, optyczna czy informatyczno-elektroniczna. 

Zobacz więcej
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
CV

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studia MBA Polish Open University i Oxford Brooks University.

 

Jako Prezes Zarządu nadzoruje prace zespołu doradców FORTIFY, którzy tylko od 2019 r. pozyskali ponad 250 milionów złotych dotacji dla przedsiębiorstw. W latach 2009-2018 był Dyrektorem Zarządzającym w WETTIN, który zajął czołowe miejsca pod wzgl. skuteczności w pozyskiwaniu dotacji w ogólnopolskich rankingach magazynu „Fundusze Europejskie”.

Dotacje 2021-2027

Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (perspektywa do 2030 r.), co przekłada się na ponad 76 mld euro dostępnego budżetu w ramach polityki spójności oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Środki te mają być przeznaczone przede wszystkim na zbudowanie innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę. Tym samym preferowane projekty dotyczą działań badawczo-rozwojowych wraz z wdrożeniem ich wyników, co ma wpłynąć na unowocześnienie polskiej gospodarki i zwiększenie PKB do poziomu bogatszych krajów UE. Oznacza to, że przed polskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna możliwość sfinansowania swoich projektów rozwojowych przy wykorzystaniu bezzwrotnych dotacji unijnych.

W najbliższym czasie będą uruchamiane konkursy dla firm, w których będzie można pozyskać nawet 100% dofinansowania.

Dostępne dla przedsiębiorców programy w szczególności skupiają się na dofinansowaniu:

Projektów badawczo-rozwojowych
Zobacz więcej
Projektów inwestycyjno-wdrożeniowych
Zobacz więcej
Tworzenia/rozbudowy Centrów badawczo-rozwojowych
Zobacz więcej
Zakres usług

Pozyskanie bezzwrotnych dotacji unijnych jest wielomiesięcznym, skomplikowanym procesem, podczas którego nie można popełnić żadnych błędów. Dotyczy to zarówno dobrania właściwego programu dla potrzeb konkretnego projektu biorąc pod uwagę najkorzystniejsze spośród dostępnych rozwiązań, jak również perfekcyjnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskania dotacji unijnych powoduje, że jesteśmy w stanie zagwarantować pozytywne przejście Państwa wniosku o dofinansowanie przez etap oceny formalnej.

Kompleksowa usługa doradcza obejmuje zarówno analizę planów rozwojowych Państwa przedsiębiorstwa, wskazanie najlepszego źródła finansowania, profesjonalne przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników oraz pomoc w rozliczeniu przyznanej dotacji.

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków