Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R

Projekty inwestycyjne umożliwiają wdrożenie wyników zakończonych prac B+R lub wdrożenie innowacji technologicznych w postaci prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór użytkowy), a następnie uruchomienie na ich podstawie produkcji nowych albo znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. W efekcie poprawia się pozycja konkurencyjna firmy na tle rynku poprzez wzmocnienie oferty produktowej o nowe, innowacyjne wyroby/usługi.

Projekty inwestycyjne nakierowane są na wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które zostały zrealizowane przez przedsiębiorcę samodzielnie, jak i na jego zlecenie np. przez jednostkę naukową. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z komercjalizacją wyników B+R oraz doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R, czyli wydatki konieczne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi.

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia są:

  • Nabycie gruntu
  • Nabycie lub budowa budynków/budowli
  • Zakup niezbędnych środków trwałych (w tym maszyn/urządzeń)
  • Zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych (w tym patenty, licencje czy know-how)
  • Nabycie urządzeń generujących energię z OZE


Przykładowe projekty inwestycyjne naszych Klientów

 

Projekt:
Wdrożenie innowacyjnego prefabrykowanego systemu budownictwa energooszczędnego
Koszt projektu: 44 mln zł
Dotacja: 20 mln zł
Polski producent prefabrykatów betonowych
Działanie 3.2.1 POIR
Projekt:
Wdrożenie na rynek innowacyjnych opakowań drewnianych
Koszt projektu: 17,8 mln zł
Dotacja: 8,5 mln zł
Polski producent opakowań drewnianych
Działanie 3.2.1 POIR
Projekt:
Wdrożenie na rynek innowacyjnych przekąsek dla psów
Koszt projektu: 9,3 mln zł
Dotacja: 4,5 mln zł
Polski producent karmy dla zwierząt
Działanie 3.2.1 POIR
Projekt:
Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie nowych rozwiązań optycznych
Koszt projektu: 14,3 mln zł
Dotacja: 5,5 mln zł
Polski producent urządzeń optoelektronicznych
Działanie 3.2.1 POIR

 

Znajdźmy wspólnie najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twoje firmy – skontaktuj się z nami!

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków