Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe

Projekty B+R umożliwiają sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z opracowaniem nowych produktów, usług lub technologii, co pozwala na optymalizację kosztową prowadzonej działalności badawczej samodzielnie przez przedsiębiorcę, a także w konsorcjach z jednostkami naukowymi. W efekcie poprawia się pozycja konkurencyjna firmy na tle rynku poprzez wzmocnienie oferty produktowej o nowe, innowacyjne wyroby/usługi.

Jest to kluczowy obszar rozwoju przedsiębiorstwa wspierany przez środki unijne na lata 2021-2027, którego celem jest opracowywaniem nowych produktów i/lub nowych technologii prowadzących do postępu technologicznego oraz innowacyjnej transformacji gospodarki Unii Europejskiej. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa działające samodzielnie (zarówno z sektora MŚP, jak i duże), ale także konsorcja przedsiębiorstw, albo konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia są:

  • Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do realizacji prac B+R
  • Zewnętrzne usługi badawcze
  • Aparatura naukowo-badawcza (leasing/wynajem/amortyzacja)
  • Nieopatentowana wiedza techniczna
  • Usługi doradcze
  • Koszty operacyjne (w tym materiały i surowce konieczne do wykonania prac B+R)
  • Koszty pośrednie (ryczałt)


Przykładowe projekty B+R naszych Klientów.

 

Projekt:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
Koszt projektu: 8,8 mln zł
Dotacja: 4,2 mln zł
Czołowy polski producent prefabrykatów betonowych
Działanie 1.1.1 POIR
Projekt:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
Koszt projektu: 12,5 mln zł
Dotacja: 5,5 mln zł
Lider polskiego rynku opakowań tekturowych
Działanie 1.1.1 POIR
Projekt:
Opracowanie innowacyjnej maszyny dla sektora rolnego
Koszt projektu: 16 mln zł
Dotacja: 9 mln zł
Lider polskiego rynku maszyn rolniczych
Działanie 1.1.1 POIR
Projekt:
Prace badawczo-rozwojowe nad nową linią kosmetyków wraz z nową technologią ich produkcji
Koszt projektu: 27,6 mln zł
Dotacja: 11,2 mln zł
Czołowy polski producent wyrobów kosmetycznych
Działanie 1.1.1 POIR


Znajdźmy wspólnie najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twoje firmy – skontaktuj się z nami!

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków