Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Doświadczenie

Od 2004 r. nasi Eksperci doradzają przedsiębiorcom w pozyskiwaniu dotacji unijnych i krajowych. Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także międzynarodowych koncernów, którego efektem jest pozyskanie ponad 2,7 mld zł bezzwrotnych środków w postaci dotacji oraz umorzenia preferencyjnych pożyczek. Dofinansowane projekty obejmowały zarówno celowe projekty badawczo- rozwojowe, inwestycyjne (wdrożeniowe), prośrodowiskowe jak i tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Tylko od 2019 r. pozyskaliśmy dla naszych Klientów prawie 250 mln zł dotacji, uzyskując często 100% skuteczności.

Współpracujemy z wieloma publicznymi jednostkami naukowo-badawczymi tworzącymi konsorcja z przedsiębiorcami celem wspólnej realizacji projektów badawczych. W szczególności nasze doświadczenie obejmuje prace wykonywane dla największych przedsiębiorstw w Polsce oraz dla podmiotów zagranicznych działających w najbardziej zaawansowanych branżach jak np. medyczna, lotnicza, maszynowa, budowlana, spożywcza, motoryzacyjna, farmaceutyczna, chemiczna, optyczna czy informatyczno-elektroniczna.  

Każdy projekt jest inny, każdy przedsiębiorca jest inny. Skuteczne doradztwo musi obejmować gruntowe poznanie biznesu Klienta w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i wiedzę. Biorąc pod uwagę niską rynkowo skuteczność pozyskiwania dotacji, co związane jest często z niewielkim doświadczeniem doradców przygotowujących dokumentację aplikacyjną warto wybrać najlepszych ekspertów na rynku, których skuteczność została potwierdzona zrealizowaniem z sukcesem kilkuset projektów dotacyjnych.

Zwiększ znacząco szansę na pozyskanie dotacji – skontaktuj się z nami!

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków