Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Referencje

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:

 

CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

 

PROJEKT:

Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji

 

KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł

DOTACJA: 4,2 mln zł

PROGRAM: 1.1.1. POIR

Zespół FORTIFY pomógł nam w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej, zaś sumienne przygotowanie naszego zespołu do Panelu Ekspertów, pozwoliło nam skutecznie przekonać Ekspertów NCBiR do pozytywnej oceny wniosku.

Wyrażamy nasze najwyższe zadowolenie ze współpracy z FORTIFY i polecamy ich jako skutecznego, rzetelnego, profesjonalnego i w pełni zaangażowanego partnera w procesie pozyskiwania środków unijnych”

LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH

 

PROJEKT:

Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych

 

KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł

DOTACJA: 5,5 mln zł

PROGRAM: 1.1.1. POIR

Konsultanci FORTIFY pomogli nam kompleksowo w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania konkursu.

Profesjonalne i wyczerpujące przygotowanie nas do Panelu Ekspertów przez Pana Krzysztofa Heroda, pozwoliło nam perfekcyjnie przejść przez kolejny etap oceny. Konsultanci FORTIFY sprawnie poprowadzili nas także przez etap podpisania umowy. Wyrażamy nasze najwyższe zadowolenie ze współpracy z konsultantami FORTIFY i polecamy ich jako skutecznego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera w procesie pozyskiwania środków unijnych.”

POLSKI PRODUCENT OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

 

PROJEKT:

Wdrożenie na rynek innowacyjnych opakowań drewnianych

 

KOSZT PROJEKTU: 17,8 mln zł

DOTACJA: 8,5 mln zł

PROGRAM: 3.2.1. POIR

Pan Krzysztof Herod z FORTIFY współpracował z nami w zakresie opracowania założeń projektu oraz przygotowaniu całej dokumentacji spełniającej wszystkie wymagania konkursu oraz doskonale nas przygotował do udziału w Panelu Ekspertów.

W związku z powyższym jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z FORTIFY oraz polecamy ich jako skutecznego partnera w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla firm.”

CZOŁOWY EUROPEJSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

 

PROJEKT:

Opracowanie innowacyjnego systemu budownictwa pasywnego

 

KOSZT PROJEKTU: 23,6 mln zł

DOTACJA: 9,8 mln zł

PROGRAM: 1.1.1. POIR

Zespół FORTIFY pomógł nam kompleksowo w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotował całość dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania konkursu. Profesjonalne i wyczerpujące przygotowanie nas do Panelu Ekspertów przez p. Krzysztofa Herod pozwoliło nam na uzyskanie bardzo wysokiej punktacji, gdyż otrzymaliśmy 15 punktów na 16 punktów możliwych.

W związku z powyższym wyrażamy nasze najwyższe zadowolenie ze współpracy z zespołem FORTIFY i polecamy ich jako skutecznego i profesjonalnego partnera”

CZOŁOWY EUROPEJSKI PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH

 

PROJEKT:

Prace B+R nad proekologicznymi opakowaniami tekturowymi

 

KOSZT PROJEKTU: 18,6 mln zł

DOTACJA: 9,8 mln zł

PROGRAM: 1.1.1. POIR

Nasz projekt zajął 1 miejsce wśród 91 ocenionych wniosków dla dużych firm, uzyskując w ocenie merytorycznej aż 27 punktów na 28 możliwych do uzyskania.

Konsultanci FORTIFY pomogli nam w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotowali całość dokumentacji spełniającej wymogi konkursu 1.1.1. POIR. Dodatkowo okazali się niezbędni w zakresie udziału w Panelu Ekspertów.”

POLSKI PRODUCENT URZĄDZEŃ OPTOELEKTRONICZNYCH

 

PROJEKT:

Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie nowych rozwiązań optycznych

 

KOSZT PROJEKTU: 14,3 mln zł

DOTACJA: 5,5 mln zł

PROGRAM: 3.2.1. POIR

Dzięki efektywnej współpracy z p. Krzysztofem Herodem uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie w wysokości prawie 5,5 mln zł w ramach działania 3.2.1. POIR. Nasz projekt uzyskał aż 23 punkty na 25 punktów możliwych do uzyskania.

Pan Krzysztof Herod z FORTIFY pomógł nam w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotowaniu całości dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymogi konkursu, a także przygotował nas do Panelu Ekspertów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z FORTIFY i polecamy ich jako profesjonalnego i skutecznego partnera w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla firm.”

POLSKI PRODUCENT KARMY DLA ZWIERZĄT

 

PROJEKT:

Wdrożenie na rynek innowacyjnych przekąsek dla psów

 

KOSZT PROJEKTU: 9,3 mln zł

DOTACJA: 4,5 mln zł

PROGRAM: 3.2.1. POIR

Dzięki efektywnej współpracy z Panem Krzysztofem Herodem uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 4,5 mln zł w ramach działania 3.2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konsultanci FORTIFY pomogli nam w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotowali całość dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania konkursu, dodatkowo okazali się niezbędni w zakresie udziału w Panelu Ekspertów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze specjalistami FORTIFY i rekomendujemy ich jako wiarygodnego i skutecznego partnera w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców.”

POLSKI PRODUCENT ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH

 

PROJEKT:

Opracowanie w toku prac B+R innowacyjnych narzędzi skrawających z węglików spiekanych

 

KOSZT PROJEKTU: 6,6 mln zł

DOTACJA: 4,3 mln zł

PROGRAM: 1.1.1. POIR

Dzięki efektywnej współpracy z p. Krzysztofem Herodem uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. POIR w wysokości ponad 4,3 mln zł.

Nasz projekt zajął 1 miejsce wśród 66 ocenionych wniosków uzyskując w ocenie merytorycznej aż 27 punktów na 28 punktów możliwych do uzyskania.

Konsultanci FORTIFY pomogli nam w przygotowaniu założeń projektu oraz przygotowali całość dokumentacji aplikacyjnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy ze specjalistami FORTIFY i rekomendujemy ich jako wiarygodnego partnera w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców”

LIDER POLSKIEGO RYNKU MASZYN ROLNICZYCH

 

PROJEKT:

Rozbudowa Centrum B+R w zakresie maszyn dla sektora rolnego

 

KOSZT PROJEKTU: 26 mln zł

DOTACJA: 13 mln zł

PROGRAM: 2.1. POIR

Udzielamy niniejszym referencji firmie FORTIFY w zakresie usług doradczych mających na celu pozyskanie środków unijnych. P. Krzysztof Herod pomógł nam uzyskać dofinansowanie w kwocie ponad 13 mln zł w ramach działania 2.1. POIR.

Konsultanci FORTIFY pomogli nam w przygotowaniu założeń projektu oraz byli odpowiedzialni za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej. Wyrażamy nasze najwyższe zadowolenie ze współpracy ze specjalistami FORTIFY i rekomendujemy ich jako skutecznego partnera w zakresie pozyskania środków UE”

CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT WYROBÓW KOSMETYCZNYCH

 

PROJEKT:

Prace badawczo-rozwojowe nad nową linią kosmetyków wraz z nową technologią ich produkcji

 

KOSZT PROJEKTU: 27,6 mln zł

DOTACJA: 11,2 mln zł

PROGRAM: 1.1.1. POIR

Dzięki efektywnej współpracy z p. Krzysztofem Herod uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł w ramach działania 1.1.1. POIR.

Nasz projekt uzyskał bardzo wysoką punktację w ocenie merytorycznej tj. 15 punktów na 16 punktów możliwych do uzyskania.

Specjaliści FORTIFY pomogli nam w przygotowaniu założeń projektu, opracowali całą dokumentację aplikacyjną oraz profesjonalnie przygotowali nas do udziału w Panelu Ekspertów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy, która będzie kontynuowana na etapie jego rozliczenia.”

POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

 

PROJEKT:

Wdrożenie innowacyjnego prefabrykowanego systemu budownictwa energooszczędnego

 

KOSZT PROJEKTU: 44 mln zł

DOTACJA: 20 mln zł

PROGRAM: 3.2.1. POIR

Udzielamy referencji firmie FORTIFY w zakresie usług doradczych mających na celu pozyskanie środków unijnych. Prezes firmy FORTIFY p. Krzysztof Herod czynnie i aktywnie wspierał naszą Spółkę w uzyskaniu dofinansowania w wysokości ok. 20 mln zł w ramach działania 3.2.1. POIR.

Konsultanci FORTIFY pomogli nam zarówno w przygotowaniu założeń projektu, a także przygotowali całość dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymogi konkursu.

Wyrażamy nasze najwyższe zadowolenie ze współpracy ze specjalistami FORTIFY.”

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków