Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Zakres usług

Pozyskanie bezzwrotnych dotacji unijnych jest wielomiesięcznym, skomplikowanym procesem, podczas którego nie można popełnić żadnych błędów. Dotyczy to zarówno dobrania właściwego programu dla potrzeb konkretnego projektu biorąc pod uwagę najkorzystniejsze spośród dostępnych rozwiązań, jak również perfekcyjnego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskania dotacji unijnych powoduje, że jesteśmy w stanie zagwarantować pozytywne przejście Państwa wniosku o dofinansowanie przez etap oceny formalnej.

Kompleksowa usługa doradcza obejmuje zarówno analizę planów rozwojowych Państwa przedsiębiorstwa, wskazanie najlepszego źródła finansowania, profesjonalne przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników oraz pomoc w rozliczeniu przyznanej dotacji.

 

ETAP ANALIZY
 • analiza i weryfikacja planów rozwojowych pod kątem dostępnych dotacji unijnych i możliwości ich pozyskania
 • wybór najkorzystniejszego źródła finansowania ze środków publicznych (maksymalizacja szans i kwoty dotacji)
 • opracowanie harmonogramu realizacji projektu przy uwzględnieniu terminów naboru wniosków
ETAP APLIKACJI
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (np. biznes plan, studium wykonalności, analiza finansowa)
 • współpraca w zakresie uzyskania koniecznych załączników (np. badania rynkowe, opinia Rzecznika Patentowego)
 • pomoc w nawiązaniu współpracy z czołowymi jednostkami naukowo-badawczymi
 • dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej)
 • przygotowanie Klienta do udziału w Panelu Ekspertów
ETAP UMOWY
 • konsultacje z właściwą Instytucją w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie
 • bieżące doradztwo w zakresie treści poszczególnych załączników do umowy o dofinansowanie
ETAP ROZLICZENIA
 • szkolenie dla działu księgowości w zakresie obowiązków na etapie rozliczenia projektu
 • pomoc w przygotowywaniu aneksów do umowy o dofinansowanie
 • pomoc w zakresie procedur konkursowych mających na celu wybór wykonawcy
 • pomoc w sporządzeniu sprawozdań z realizacji projektu składanych do właściwej Instytucji
Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków