Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

Dotacje na centra badawczo-rozwojowe

Budowa/rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie umożliwia stworzenie odpowiedniej infrastruktury celem efektywnego prowadzenia prac B+R nad nowymi produktami i technologiami. Tym samym posiadanie Centrum B+R wpływa pozytywnie na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy na tle rynku oraz na podnoszenie innowacyjności zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki Unii Europejskiej.

W ramach środków unijnych przedsiębiorcy mają możliwość zarówno zakupu infrastruktury badawczej, jak i prowadzenia własnych projektów B+R (także przy współpracy z jednostkami naukowymi), co w efekcie pozwala na opracowywanie, a następnie wdrażanie na rynek nowych technologii czy produktów wpływając na zwiększenie przychodów poprzez lepszą odpowiedź na oczekiwania Klientów.

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia są:

  • Nabycie gruntu
  • Nabycie lub budowa budynków/budowli
  • Zakup niezbędnych środków trwałych
  • Zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych
  • Koszty operacyjne prowadzonych prac B+R


Przykładowe projekty naszych Klientów w zakresie budowy/rozbudowy Centrum B+R

 

Projekt:
Rozbudowa Centrum B+R w zakresie maszyn dla sektora rolnego
Koszt projektu: 26 mln zł
Dotacja: 13 mln zł
Lider polskiego rynku maszyn rolniczych
Działanie 2.1 POIR
Projekt:
Budowa Centrum B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań optycznych
Koszt projektu: 6 mln zł
Dotacja: 3 mln zł
Polski producent urządzeń optoelektronicznych
Działanie 2.1 POIR
Projekt:
Centrum B+R w zakresie tworzenia nowych rozwiązań narzędzi skrawających
Koszt projektu: 12 mln zł
Dotacja: 4 mln zł
Światowy producent narzędzi skrawających
Działanie 2.1 POIR
Projekt:
Centrum badawczo-rozwojowe w zakresie odnawialnych źródeł energii
Koszt projektu: 17 mln zł
Dotacja: 8 mln zł
Polski producent urządzeń do wytwarzania energii
Działanie 2.1 POIR

 

Znajdźmy wspólnie najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twoje firmy – skontaktuj się z nami!

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków