Ul. Kopaniec 10A, 31-979 Kraków +48 602 242 999 k.herod@tutanota.com

KRZYSZTOF HEROD

Prezes Zarządu

MBA

tel.: 602 242 999

e-mail: k.herod@tutanota.com

 

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studia MBA Polish Open University i Oxford Brooks University.

 

Jako Prezes Zarządu nadzoruje prace zespołu doradców FORTIFY, którzy tylko od 2019 r. pozyskali ponad 250 milionów złotych dotacji dla przedsiębiorstw. W latach 2009-2018 był Dyrektorem Zarządzającym w WETTIN, który zajął czołowe miejsca pod wzgl. skuteczności w pozyskiwaniu dotacji w ogólnopolskich rankingach magazynu „Fundusze Europejskie”.

 

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmujące m.in. kilkaset projektów polegających na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z funduszy krajowych i unijnych zdobywał także w firmach należących do tzw. "Wielkiej Czwórki" (PwC i Deloitte) oraz w firmie PNO Consultants, gdzie kompleksowo doradzał wielu przedsiębiorcom we wszystkich etapach pozyskiwania publicznych źródeł finansowania planowanych inwestycji (przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, etap negocjacji umowy o dofinansowanie, etap sprawozdawczości). Łączna kwota pozyskanych dotacji przy jego udziale przekroczyła już 2,7 mld złotych.

 

Autor szeregu artykułów prasowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Funduszy Europejskich" oraz "Czystej Energii".

Referencje
Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowało licznymi referencjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe z nich:
CZOŁOWY POLSKI PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
PROJEKT:
Opracowanie innowacyjnego modułu prefabrykowanego wraz z technologią jego produkcji
KOSZT PROJEKTU: 8,8 mln zł
DOTACJA: 4,2 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
LIDER POLSKIEGO RYNKU OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH
PROJEKT:
Opracowanie przyjaznych dla użytkownika opakowań tekturowych
KOSZT PROJEKTU: 12,5 mln zł
DOTACJA: 5,5 mln zł
PROGRAM: 1.1.1. POIR
Kontakt
Krzysztof Herod
Prezes Zarządu
FORTIFY
Ul. Kopaniec 10A
31-979 Kraków